NEWSERA , La ciència ciutadana com a nou paradigma de la comunicació científica

Presupost:

1,3M

Consorci:

6 socis en 3 paísos

Duració:

2020-2023

Programa:

H2020

SFC:

Coordinador

Descripció: NEWSERA vol demostrar els beneficis de la ciència ciutadana com un mecanisme de comunicació de ciència inclusiu que pot contribuir en l’augment de la confiança en la comunicació de la ciència. Al mateix temps, promou l’obertura de la ciència i la innovació a la societat, augmentant la conscienciació i educació científiques, i reduint l’impacte de les notícies falses, promovent el pensament crític.

NEWSERA utilitza una estratègia de “baix cap amunt” per al codiseño d’estratègies de comunicació de ciència en 39 projectes de ciència ciutadana d’Itàlia, Portugal i Espanya, per a millorar el seu impacte. A més, el projecte treballarà en la definició i implementació dels nous conceptes de comunicació de la ciència ciutadana i periodisme de ciència ciutadana.

Repte del projecte

Els projectes de ciència ciutadana són un ecosistema complex on participen agents de tota mena. Un dels reptes als quals s’enfronten aquests projectes és comunicar adequadament els resultats significatius i les dades científiques que generen. D’una banda, a la ciutadania que ha participat en alguna fase del projecte, a les institucions de recerca perquè tinguin en compte els seus resultats, al sector públic perquè es recolzi en les dades generades i prendre decisions informades i al sector privat, per a generar confiança en les metodologies i dades generades.

Solucions

L’objectiu de NEWSERA és mostrar que la ciència ciutadana és una poderosa eina de comunicació científica. Per a això, NEWSERA va crear 5 #CitSciComm Labs per a codiseñar, implementar i validar estratègies de comunicació de ciència cap a cadascun dels agents de la 4-hèlix i professionals de la comunicació i periodisme científic. Els Labs han rebut un procés continu d’avaluació, secundat per sessions de mentoría, capacitació i formació en temes transversals com la visualització de dades, la comunicació des de la perspectiva de gènere o el monitoratge d’impacte.

Science for Change és la coordinadora del projecte NEWSERA i s’encarrega de liderar la implementació dels #CitSciComm Labs.

Cada #CitScicomm Lab consisteix en una sèrie de sessions de cocreació o altres metodologies participatives, replicades a Itàlia, Portugal i Espanya, amb la col·laboració d’una comunitat de pràctica en la qual s’inclouen persones expertes, representants de cadascun dels agents de la 4-hèlix, professionals de la comunicació i periodisme de ciència, entre altres.

Resultats

Publicació de cinc guies d’estratègies de comunicació dirigides a ciutadania, acadèmia, administració pública, sector privat i professionals de la comunicació científica; curs d’educació formal i informal de comunicació de ciència per a projectes de ciència ciutadana; metodologies de codissey d’estratègies de comunicació de ciència dirigida a cada agent de la 4-hèlix i de codisseny d’indicadors de comunicació de la ciència.

Labs 5 per país
de 80 activitats
+ 240 mentoring
Projectes 39
140 agents de la 4H y de la comunicació i periodsime científic
Participants +540

Publicacions relacionades

Entitats col·laboradores

Notícies relacionades

This site is registered on wpml.org as a development site.