IMPETUS

Programa:

HE (Horizon Europe)

Duració:

2022-2026

Pressupost:

5M

Consorci:

6 socis en 4 països

SFC:

Soci

IMPETUS és un projecte de Ciència ciutadana, finançat per la Comissió Europea centrat en la diversitat, l’impacte i la inclusió, que finançarà i donarà suport a iniciatives de ciència ciutadana consolidades i noves. L’objectiu és aconseguir que aquestes iniciatives siguin més participatives i així tinguin un major impacte.

A través d’IMPETUS, es concedirà el “Premi de la Unió Europea a la Ciència Ciutadana” per a reconèixer projectes destacats de ciència ciutadana i la seva contribució a la ciència i a la societat.

A més, es posarà en pràctica una forma de treball que promou el projecte: aplicar la diversitat, la inclusió i la participació, sobretot donant veu a la ciutadania a l’hora de seleccionar els reptes que el preocupen i premiar els projectes que tenen més impacte en les seves vides

Repte del projecte

IMPETUS és un projecte de Ciència ciutadana, finançat per la Comissió Europea centrat en la diversitat, l’impacte i la inclusió, que finançarà i donarà suport a iniciatives de ciència ciutadana consolidades i noves. L’objectiu és aconseguir que aquestes iniciatives siguin més participatives i així tinguin un major impacte.

A través d’IMPETUS, es concedirà el “Premi de la Unió Europea a la Ciència Ciutadana” per a reconèixer projectes destacats de ciència ciutadana i la seva contribució a la ciència i a la societat.

A més, es posarà en pràctica una forma de treball que promou el projecte: aplicar la diversitat, la inclusió i la participació, sobretot donant veu a la ciutadania a l’hora de seleccionar els reptes que el preocupen i premiar els projectes que tenen més impacte en les seves vides

Solucions

Financiación de iniciativas de ciencia ciudadana a través de 3 convocatorias abiertas. Se destinarán 20.000 euros para poner en marcha 100 iniciativas y 10.000 euros para mantener 25 iniciativas que aborden necesidades urgentes de la sociedad europea.
Creación de un acelerador para proporcionar a las iniciativas financiadas un programa integrado de apoyo, formación, tutoría y recursos.
Lanzamiento del Premio de la UE a la Ciencia Ciudadana
Desarrollo de herramientas de evaluación de impacto y valoración del resultado de las iniciativas, especialmente en las metas del Pacto Verde y de los ODS.

En SfC lideramos el acelerador, aprovechando nuestra amplia experiencia en reunir a la ciencia ciudadana con otras partes interesadas en la cuádruple hélice. Ofreceremos un programa a medida, moderno e inclusivo de apoyo, formación y asesoramiento de profesionales expertos, así como actividades de codiseño y participación.

La ciència ciutadana exerceix un paper cada vegada més important en la forma en què la comunitat científica i el sector de la innovació es relacionen amb la societat, i en la forma en què contribueixen als reptes comuns. Amb milions de persones voluntàries científiques en molts països i àmbits, la ciència ciutadana europea ha anat guanyant força i ara ha arribat a un moment crucial, que determinarà el seu creixement i impacte futurs.

Els esquemes de finançament existents no sempre s’adapten a les realitats de la ciència ciutadana, especialment per a les iniciatives més petites o per a les col·laboracions que abasten diferents àmbits. Per a fer front a aquests reptes en tota Europa es requereix un enfocament àgil i escalable de la recerca i la innovació, recolzat per eines i pràctiques, i un equip compromès i interdisciplinari, integrat en les xarxes i els ecosistemes pertinents.

Això és el que pretén IMPETUS: crear un programa d’innovació que abordarà quatre objectius clau: (i) Obrir vies de finançament per a una gran diversitat de projectes de ciència ciutadana. (ii) Reforçar el vincle entre la societat i la ciència, (iii) Reconèixer el rol de la ciència ciutadana a Europa (iv) Augmentar la contribució de la societat civil a la consecució dels grans acords europeus i les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU.

Finançament d’iniciatives de ciència ciutadana a través de 3 convocatòries obertes. Es destinaran 20.000 euros per a posar en marxa 100 iniciatives i 10.000 euros per a mantenir 25 iniciatives que abordin necessitats urgents de la societat europea.
Creació d’un accelerador per a proporcionar a les iniciatives finançades un programa integrat de suport, formació, tutoria i recursos.
Llançament del Premi de la UE a la Ciència Ciutadana
Desenvolupament d’eines d’avaluació d’impacte i valoració del resultat de les iniciatives, especialment en les metes del Pacte Verd i dels ODS.

A SfC liderem l’accelerador, aprofitant la nostra àmplia experiència a reunir la ciència ciutadana amb altres parts interessades en la quàdruple hèlix. Oferirem un programa a mesura, modern i inclusiu de suport, formació i assessorament de professionals experts, així com activitats de codisseny i participació.

Resultats

Es posarà en marxa almenys 100 iniciatives secundades amb subvencions de posada en marxa i un programa d’acceleració específic.

Es donarà suport a almenys 25 iniciatives secundades amb subvencions de manteniment i amb un programa d’acceleració específic.

Es llançaran 3 convocatòries obertes per al finançament d’iniciatives que no tenen finançament de la UE. Les convocatòries obertes esmenten llindars per al número de la ciutadania implicada. 2.500 ciutadans/as com a mínim per a les subvencions inicials; 2.500 per a les subvencions permanents. El 30% de les iniciatives finançades es dirigeixen a grups vulnerables, el 50% a iniciatives amb lideratge femení.

Se celebraran tres edicions del premi per a donar a conèixer les iniciatives de ciència ciutadana més destacades a 1.500 interessats/as clau (cerimònia de lliurament de premis) i en el fòrum de guanyadors. Les campanyes de difusió, comunicació i divulgació arribaran a més de 2,5 milions de persones.

Publicacions
Els informes polítics es promouran i difondran entre els responsables de la presa de decisions mitjançant la participació en almenys 3 esdeveniments dirigits explícitament a aquest públic, especialment als administradors locals. Aquests resultats estaran disponibles en la web i es promouran a través de les xarxes socials. També es publicaran articles científics derivats de les activitats del projecte.

Publicacions relacionades

Entitats col·laboradores

Notícies relacionades

This site is registered on wpml.org as a development site.