GOLIAT, Exposició, efectes causals i percepció de risc del 5G mitjançant la participació ciutadana

Presupost:

7M

SFC:

Soci

Programa:

HE (Horizon Europe)

Duració:

2022-2027

Consorci:

21 socis en 11 paísos

El projecte GOLIAT (5G expOsure, causal effects, and rIsk perception through citizen engAgemenT) té per objectiu investigar els possibles efectes en la salut de l’exposició al 5G. El projecte desenvoluparà mètodes de nova generació per a estimar l’exposició als camps electromagnètics de radiofreqüència (RF-EMF) en joves i treballadors/es i identificarà mitjans eficaços per a reduir-la. Paral·lelament, el consorci avaluarà els efectes neuropsicològics de les RF-EMF també en joves i treballadors i quantificarà les possibles repercussions en la salut de la població. A través d’una sèrie d’experiments s’investigaran els possibles efectes de la 5G en la funció cerebral, la termoregulació i l’estrès radical.

Una altra línia de treball tindrà com a objectiu millorar els coneixements sobre les percepcions de risc dels RF-EMF i la 5G i col·laborar amb la societat per a codissenyar mètodes de comunicació que abordin les preocupacions i les idees errònies sobre els RF-EMF. Les conclusions del projecte es traduiran en recomanacions polítiques.

Repte del projecte

En les últimes dècades, s’ha investigat molt sobre l’exposició als camps electromagnètics de radiofreqüència (RF-EMF) en la població general i en entorns laborals, i l’avaluació dels seus possibles efectes sobre la salut.

Fins avui, no s’ha demostrat cap efecte perjudicial dels nivells baixos de RF-EMF que s’utilitzen habitualment en les telecomunicacions. No obstant això, estudis epidemiològics i experimentals recents han suggerit que els RF-EMF poden tenir efectes neuropsicològics, com per exemple, en la funció cognitiva, la salut mental i el somni, i efectes biològics, com la funció cerebral o la funció termorreguladora.

L’increment de l’ús de tecnologies de comunicació de nova generació com la 5G, tant en la indústria com en la vida quotidiana, augmenta la necessitat d’investigar l’avaluació dels possibles riscos i efectes que aquesta exposició pot suposar per a la salut humana.

Solucions

GOLIAT és un projecte de cinc anys destinat a donar resposta a algunes de les preguntes que plantegen les noves tecnologies sense fils, amb especial focus en el 5G, per a proporcionar informació valuosa per a comprendre els seus possibles efectes en la salut.

Es desenvoluparan noves eines per a supervisar l’evolució dels nivells i patrons d’exposició en diferents poblacions. Es prestarà especial atenció a les poblacions més vulnerables: adolescents i joves de fins a 25 anys i les persones més exposades (àmbit ocupacional).

a SfC ens encarreguem d’involucrar als joves i a els/les treballadors/es, per a codissenyar i provar, juntament amb la ciutadania, mètodes i eines de comunicació eficients que comportin a un canvi de comportament de prevenció de riscos. Mitjançant la participació ciutadana volem comprendre com es percep i com es comunica l’exposició al 5G per a codissenyar mètodes de comunicació eficients i de qualitat en relació amb les noves tecnologies sense fils.

Resultats

  1. Creació de nous coneixements sobre la manera en què la població està exposada a la 5G, els seus possibles efectes i les mesures que poden adoptar-se per a reduir l’exposició.
  2. Validació d’una metodologia per a la participació ciutadana en els reptes socioambientals.
  3. Desenvolupament de mètodes innovadors d’avaluació de l’exposició a RF-EMF de la pròxima generació inclosa la 5G
  4. Elaboració de missatges i formats adequats per a la comunicació d’ús generalitzat de l’exposició a RF-EMF i els seus efectes sobre la salut.
  5. Codisseny d’una eina per a mesurar el nivell d’exposició a RF-EMF que utilitzaran els investigadors i la ciutadania per a mesurar i minimitzar la seva exposició diària.

Publicacions relacionades

Entitats col·laboradores

Notícies relacionades

This site is registered on wpml.org as a development site.