European Citizen Science (ECS)

Programa:

HE (Horizon Europe)

Duració:

2022-2026

Pressupost:

4M

Consorci:

21 socis en 15 països

SFC:

Soci

El principal objectiu de l’ECS és convertir a Europa en la líder mundial de la ciència ciutadana. Per aconseguir-ho, es crearà l’Acadèmia Europea de Ciència Ciutadana, s’establirà una xarxa de 28 ambaixadors, es crearan espais col·laboratius, s’enfortirà la perspectiva inclusiva i diversa de la comunitat, tot a través d’activitats de capacitació, debat i conscienciació.

ECS pretén portar l’actual ciència moderna cap a la ciència oberta com a modus operandi. El projecte tindrà impactes tant científics, socials com a polítics que contribuiran a posicionar Europa com a líder de la ciència ciutadana en el sistema de R+D+i.

Repte del projecte

La ciència ciutadana exerceix un paper cada vegada més important dins de l’ecosistema de recerca i innovació a Europa i en tot el món. Avui dia, associacions de ciència ciutadana, projectes, plataformes nacionals i internacionals, conferències i programes de finançament són els principals promotors de la participació ciutadana en ciència i la producció científica. No obstant això, el gran potencial de la ciència ciutadana encara no ha estat explorat del tot, limitat pel seu encara baix nivell d’acceptació dins de les disciplines i institucions acadèmiques.

Solucions

El projecte European Citizen Science es construirà sobre els fonaments i els assoliments ja aconseguits per la ciència ciutadana en l’última dècada, a més, enfortirà la comunitat global de la ciència ciutadana, situant a Europa com a líder en aquest sector.

Aquest objectiu s’assolirà a través d’accions com la creació de l’Acadèmia Europea de Ciència Ciutadana, una xarxa internacional de 28 ambaixadors, la inclusió a través de les biblioteques públiques europees de persones tradicionalment infrarepresentades en la ciència o amb la creació de nous serveis de codiseny d’aplicacions amb dades obertes, entre altres.

ECS crearà una àmplia xarxa de capacitació en països i regions on la ciència ciutadana encara no s’aplica. A més, involucrarà a investigadors/as de totes les disciplines, per exemple, a través de l’Associació Alumni Marie Curie, i missions de Horizon Europe.

Resultats

El projecte es basarà en experiències anteriors com la plataforma EU-Citizen.Science o el projecte CoS4Cloud per a desenvolupar col·laboracions entre els membres de la comunitat. Aquests membres estaran involucrats en el codisenyó de serveis, prioritats, tallers i recomanacions de polítiques públiques. Aquest espai servirà també perquè més professionals es familiaritzin amb el concepte de “FAIR data and tools” (per les seves sigles en anglès corresponents a dades i eines justes, accessibles, interoperables i fiables).

A SfC ens encarreguem de potenciar la integració de la ciutadania en les iniciatives de ciència ciutadana a Europa, a través d’una mirada inclusiva, diversa i equitativa. El nostre objectiu és assegurar un model de participació integrador a tots els nivells, garantint la inclusió de tots els actors socials en la ciència ciutadana europea.

Publicacions relacionades

Entitats col·laboradores

Notícies relacionades

This site is registered on wpml.org as a development site.