ANERIS. Camí cap a una xarxa de Biologia Marina Operacional.

Programa:

HE (Horizon Europe)

Duració:

2023-2026

Financiació:

9.9M

Consorci:

19 socis en 9 paisos

SFC:

Soci

El projecte ANERIS té l’objectiu de desenvolupar la pròxima generació d’eines i mètodes d’instrumentació científica per a la detecció de vida marina. S’integraran tres metodologies de detecció d’organismes marins: genòmica, sensors bio-òptics i ciència participativa. Les tecnologies s’implementaran seguint estratègies de codisseny, involucrant a tots els agents de la quíntuple hèlix.

El projecte proposa la creació d’un sistema d’informació sistemàtic a llarg termini sobre biodiversitat en oceans i zones costaneres, que permeti una ràpida interpretació i disseminació de les dades de manera oberta. La producció de dades FAIR de Biologia Marina Operacional es durà a terme a través d’una infraestructura tecnològica capdavantera que es connectarà a la European Open Science Cloud (EOSC).

Repte del projecte

L’actual crisi de biodiversitat està resultant en la pèrdua o modificació d’ecosistemes marins sense que ni tan sols se sàpiga. A mesura que s’acceleren els impactes de l’ésser humà en la vida marina, es requereix un major coneixement de la biodiversitat per a monitorar, avaluar i donar suport a les millors respostes per a un futur sostenible. Com a societat, necessitem millorar urgentment les observacions biològiques per a conèixer amb més profunditat els ecosistemes marins i els efectes que els canvis globals tenen sobre la seva biodiversitat. Això no és una tasca senzilla, ja que les propietats biològiques són més complexes de mesurar comparades amb les propietats fisicoquímiques.

Solucions

Les tres tecnologies proposades (genòmica, sensors bio-òptics i ciències participatives) es validaran en diferents casos d’estudi, involucrant les innovacions tecnològiques d’ANERIS: prototips d’instruments comercials i infraestructures de recerca capdavanteres. També es desenvoluparà un programa de formació enfocat principalment al personal involucrat en infraestructures de recerca.

A SfC ens encarreguem de coordinar el codisseny de les tecnologies proposades, basant-nos en la metodologia de codisseny aplicada al projecte Cos4Cloud. Tenim com a objectiu realitzar més de 10 tallers involucrant als agents de la quíntuple hèlix per a codissenyar les 11 tecnologies del projecte. Addicionalment, col·laborarem en múltiples activitats de difusió del projecte per a promoure’l, maximitzar el seu impacte i crear comunitat.

Resultats

Crearem metodologies de codisseny òptimes per al codesenvolupament de serveis tecnològics participatius útils per a detectar i monitorar vida marina, basant-nos en el cas d’èxit de Cos4Cloud. Aquestes noves tecnologies codissenyades durant els 48 mesos del projecte serviran per a generar una base de dades de biodiversitat a diferents escales i complementàries, que ajudi a revertir la deterioració dels ecosistemes marins i costaners d’Europa.

Projecte finançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea. Acord de subvenció núm. 101094924

Publicacions relacionades

Entitats col·laboradores

Notícies relacionades

This site is registered on wpml.org as a development site.