La biodiversitat és el capital natural del nostre planeta: és única i irrepetible. Actualment, la biodiversitat planetària està amenaçada i la ciutadania pot aportar dades rellevants per a la seva comprensió i conservació, participant en projectes de ciència ciutadana. Per això, el departament d’Acció climàtica, alimentació i agenda rural de la Generalitat de Catalunya ha llançat dos documents amb l’objectiu de coordinar i crear sinergies entre els agents socials implicats en la ciència ciutadana a l’àmbit de la natura, així com per impulsar accions de foment de la ciència ciutadana. Science for Change s’ha encarregat tant del diagnòstic dels projectes de ciència ciutadana i natura a Catalunya com de l’elaboració del “Manual de bones pràctiques en projectes de ciència ciutadana i natura”.

La ciència ciutadana permet que la societat s’involucri de manera activa en la generació de coneixement científic obert i contribueixi a resoldre problemes comuns. A Catalunya hi ha diversos projectes de ciència ciutadana en aquest camp, però molts necessiten suport durant les diferents etapes del projecte.

Per això, des de Science for Change vam elaborar una anàlisi de diferents projectes de ciència ciutadana i natura a Catalunya, i vam redactar un manual de bones pràctiques perquè serveixi com a guia per a projectes actuals i futurs. Aquest projecte s’ha dut a terme conjuntament amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda i la Comissió per a l’Impuls de Ciència Ciutadana i Natura (CICCNA).

Primer de tot, vam analitzar 34 projectes de ciència ciutadana i natura a Catalunya, que es troben a l’Aparador Virtual per detectar els reptes a què s’enfronten diàriament i així identificar accions per abordar-los.

Per realitzar “l’anàlisi de projectes de ciència ciutadana i natura a Catalunya”, primer es va dur a terme una sessió de codisseny per definir uns requisits mínims per considerar que un projecte està fent ciència ciutadana. Tot seguit, es van establir variables d’avaluació centrades en dues vessants: la científica i la social i educativa dels projectes.

Per realitzar “l’anàlisi de projectes de ciència ciutadana i natura a Catalunya”, primer es va dur a terme una sessió de codisseny per definir uns requisits mínims per considerar que un projecte està fent ciència ciutadana. Tot seguit, es van establir variables d’avaluació centrades en dues vessants: la científica i la social i educativa dels projectes.

Un cop analitzades les dades de l’enquesta i detectades les mancances, es van fer 3 sessions de treball per detectar col·laborativament les dificultats i definir propostes de millora. Les sessions es van dur a terme virtualment a través de l’eina Miro, seguint una metodologia de cocreació, per identificar línies de treball per millorar diferents aspectes dels projectes de ciència ciutadana: des de com augmentar la participació ciutadana fins a com millorar l’obertura de dades o com consolidar els aspectes ètics dels diferents projectes.

En termes generals, els resultats de l’enquesta són positius pel que fa al grau de consolidació dels projectes de ciència ciutadana i natura a Catalunya, tant des del punt de vista científic com social i educatiu. Es detecta, però, un marge de millora per tal d’aconseguir que el sector es consolidi com a disciplina científica reconeguda, i així contribuir a augmentar el coneixement necessari per dissenyar i desenvolupar polítiques adients, i pugui desenvolupar tot el seu potencial impacte social i educatiu.

Durant les sessions participatives realitzades amb els projectes, els aspectes ètics i, fins i tot, legals, van ser els que van generar més dubtes, mostrant la necessitat del sector tant d’augmentar el coneixement en aquests àmbits com de millorar-ne la gestió.

Respecte a la integració de les dades dels projectes en bases de dades de referència i el seu impacte en les polítiques públiques, els resultats són positius i esperançadors de cara al futur: la majoria dels projectes (gairebé un 70%) ja integra les seves dades en bases oficials, fet que mostra un grau positiu de consolidació del sector com a disciplina científica i d’alineació amb les necessitats marcades per les institucions públiques.

Arran de l’anàlisi, vam redactar un “Manual de bones pràctiques en projectes de ciència ciutadana i natura” que pretén ser una eina perquè qualsevol persona pugui dissenyar el seu propi projecte de ciència ciutadana. Aquest manual recull experiències inspiradores de projectes ja existents a Catalunya, perquè serveixi com a guia per als projectes actuals i futurs en el camp de la ciència ciutadana i la natura.

L’enfocament creatiu de la cocreació ha permès que projectes de ciència ciutadana i natura d’una àmplia gamma temàtica dialoguin per identificar necessitats comunes i oportunitats de millora. L’anàlisi de totes les seves veus ha quedat traduït en un manual de bones pràctiques útils per abordar els reptes identificats. En paral·lel, aquest treball col·lectiu ha generat recomanacions dirigides a l’administració per millorar l’estat del sector. Creiem que aquest procés d’anàlisi és fonamental per promoure la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat a través de la ciència ciutadana i celebrem les iniciatives que permetin la millora continua del sector

Isidora Fernández i Mar Escarrabill

Responsables del projecte Science for Change

This site is registered on wpml.org as a development site.