Skip to content
Diagnosi Ciència ciutadana i Natura a Catalunya

Diagnosi i manual de bones pràctiques sobre projectes de ciència ciutadana i natura de Catalunya

L’estudi del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, contractat a Science for Change i realitzat en col·laboració amb la Comissió per a l’impuls de la ciència ciutadana i natura (CICCNA), té l’objectiu d’analitzar l’estat actual dels projectes de ciència ciutadana i natura de Catalunya per tal d’identificar oportunitats de millora on poder brindar-hi suport (a través de futures línies de finançament, formació i/o altres vies).

Repte del projecte

Al llarg dels últims anys, s’ha destinat un gran esforç a escala europea tant per sistematitzar i dotar de protocols a la ciència ciutadana com per demostrar la seva capacitat per a informar polítiques públiques i enfortir el seu vincle amb la presa de decisions. Especialment intensos estan sent aquests esforços en l’àmbit del monitoratge i la conservació de la natura

En la línia de treball europea, a Catalunya també s’ha demostrat la voluntat de l’administració pública per explotar el potencial de la ciència ciutadana en l’àmbit del monitoratge i la conservació de la natura. Un exemple és l’informe Estat de la Natura a Catalunya 2020 o la creació de la Comissió per a l’impuls de la ciència ciutadana i natura (CICCNA), liderada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Per a poder realitzar accions concretes des de l’administració pública que donin resposta als reptes de la ciència ciutadana en l’àmbit de la natura, una anàlisi de l’estat de l’art del sector és indispensable. Donada aquesta necessitat, neix la Diagnosi i manual de bones pràctiques sobre projectes de ciència ciutadana i natura a Catalunya.

Diagnosi Ciència ciutadana i Natura a Catalunya
Diagnosi Ciència ciutadana i Natura a Catalunya

Aportacions

La Diagnosi i manual de bones pràctiques sobre projectes de ciència ciutadana i natura a Catalunya té com a objectiu analitzar el potencial de l’ecosistema de ciència ciutadana catalana per poder donar resposta als reptes de conservació de la natura, aportant una guia de bones pràctiques, així com detectant necessitats i àmbits de millora en el sector considerant els referents a escala europea i internacional. La diagnosi s’està realitzant a partir dels projectes membres de l’Aparador Virtual d’iniciatives de ciència ciutadana i natura de Catalunya.  

 

Resultats

Els principals resultats del projecte són l’anàlisi de l’estat de l’art de l’ecosistema de la ciència ciutadana i natura a Catalunya, una guia de bones pràctiques i la identificació de futures línies de treball per millorar el sector. Addicionalment, des de Science for Change realitzarem sessions de treball amb els projectes de l’Aparador Virtual per identificar fortaleses, debilitats, oportunitats i limitacions en les àrees on s’han detectat més reptes. Les sessions també permetran definir possibles accions de millora i possibles línies de suport per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

 

Projectes de CC i natura
Investigació
Entiats ambientals
Entitats locals
Museus

Entitats Socies

Diagnosi Ciència ciutadana i Natura a Catalunya
Diagnosi Ciència ciutadana i Natura a Catalunya